Welcome to Thuasne SK  Odborné informácie  Ortopedické pomôcky  Oblasti použitia a účinky - časť 1
Všeobecný spôsob účinku a faktory účinku bandáží a ortéz – časť 1

Účinok bandáží a ortéz závisí od viacerých faktorov, ktoré spravidla nepôsobia izolovane, ale v kombinácii. V závislosti od konštrukcie a funkcie pomôcky môžu pri tom ale jednotlivé faktory viac vystupovať do popredia:

Kontraindikácie proti použitiu bandáží

 

Tak isto, ako pre kompresívne pančuchy, tak aj pre bandáže existujú kontraindikácie, pri ktorých sa tieto kompresívne pôsobiace pomôcky nesmú použiť. Správny tlak vyhovujúci norme môže byť rizikovým faktorom, tiež keď: 

 • sa lokálne dosiahnu príliš vysoké hodnoty kompresie,
 • kompresia pôsobí príliš dlho,
 • sa zaujme nepriaznivá poloha kĺbov a dlho sa v nej zotrvá (napr. sedenie s príliš ohnutými nohami)
 • je kompresia sprevádzaná s telesnou inaktivitou

Absolútne kontraindikácie:

 • pokročilá okluzívna arteriálna choroba
 • hlboká žilová trombóza
 • septická flebitída

Relatívne kontraindikácie:

 • masívne opuchy okolo ukončení bandáže alebo pod ňou
 • pokročilá periferálna neuropátia (napr. Diabetes mellitus)
 • neznášanlivosť použitého kompresívneho materiálu

 

 
Kompresia
Typickým znakom elastických bandáží je ich komprimujúci účinok.

Kompresia je definovaná ako vyvíjanie tlaku na tkanivo.

Kompresia môže byť vytváraná pasívne elastickými materiálmi alebo aktívne prácou svalov. Predpokladom je, že zodpovedajúce časti tela sú po obvode obopnuté tesne priliehajúcim obalom v tvare hadice.

V kľude, keď je svalstvo uvoľnené, závisí sila kompresie od elastických vlastností a potenciálu rozťažnosti materiálu. Veľká elastická vratná sila a silná rozťažnosť poskytujú vysoký kompresívny účinok – vysoký pokojový tlak. Pri kontrakcii svalov, čiže v pracovnom stave, sa zväčšuje prierez svalov . Obal v tvare hadice vyvíja odpor voči napínaniu svalov. Tento protitlak je o to väčší, čím je väčší prierez svalov a čím je menej poddajný obal. Veľká napínacia sila a nepoddajný, neelastický materiál spôsobujú vysoký pracovný tlak. Tento môže napríklad v lýtkovom svale dosiahnuť viac ako 300 mm Hg, pričom tu takmer neelastická fascia svalu pôsobí ako telu vlastná kompresívna pančucha. Takýmto spôsobom môže lýtkový sval pomáhať srdcu zlepšovať návrat žilovej krvi.

Význam kompresie spočíva v nasledovných bodoch:

 • Zvýšenie tlaku v tkanive
  Zrýchlená redukcia edémov a hematómov
 • Prevencia nebezpečia tvorby edémov
  Ak je kompresia dostatočne silná, účinkuje okrem kože aj na hlbšie tkanivá a orgány. V týchto oblastiach môže ovplyvniť tvorbu a redukciu edémov.

Edém je opuch, ktorý môže byť vyvolaný množstvom príčin. Sem patria trombóza, ochorenia srdca a obličiek, ako aj lokálne zranenia ako vyvrtnutia, vykĺbenia a natiahnutia. Toto môže viesť k poškodeniu ciev a lymfatických ciev ako aj bunkových membrán a vyvolať opuch. Spoločným znakom všetkých opuchov je zosilnený prítok tekutiny do medzibunkového priestoru. Kompresia zvýši tlak v medzibunkovom priestore a podporí spätný tok týchto tekutín do kapilár a jemných lymfatických ciev. Tento proces je pravdepodobne podporovaný zmenou priepustnosti kapilárnych stien. Vplyv kompresie na tok krvi a lymfy je jedným zo základných princípov kompresívnej liečby a najlepšie preštudovaným mechanizmom účinku. Pri použití kompresívnych bandáží v ortopédii sa koncentruje reologický účinok na určitý kĺb a použitím pelot sa zosilní. Pritom je snahou komprimovať celé okolie kĺbu. Dôležité je, aby kompresia pôsobila účinne a podľa možností striedavo predovšetkým na mäkké časti kĺbu. Striedavá kompresia zodpovedá zmene pokojového a pracovného tlaku svalovej pumpy v lýtku. Zlepšuje zásobovanie kĺbu a podporuje drenáž opuchov a výronov.

Sila kompresie v rôznych oblastiach použitia

 

Údaje kompresívnej sily sa spravidla vzťahujú na tlak, ktorý sa vyvíja na pokožku a na určité miesto použitia. U kompresívnych pančúch je to oblasť členka, u bandáží v závislosti od typu a miesta použitia sa kompresívna sila pohybuje spravidla medzi 20 a 30 mmHg. To zodpovedá 1. a 2. kompresívnej triede, pričom pre bandáže, na rozdiel od kompresívnych pančúch neexistujú žiadne záväzné ustanovenia, čo sa týka kompresívnej sily.

Flebológia
(Liečebné kompresívne pančuchy) Kompresívne triedy:

 • I    18-21 mmHg  
 • II   23-32 mmHg
 • III  34-46 mmHg
 • IV  49 mmHG a vyššie

Ortopédia
(Kompresívne bandáže)

 • rozdielne údaje
 • žiadne špecifické kritéria
 • hodnoty pre dolnú končatinu sú v rozmedzí kompresívnje tiredy I a II v závislosti od miesta použitia (vyššie hodnoty pre členok a pre koleno) 
Dermatológia
(Pomôcky na kompresiu jaziev)
 • rozdielne údaje
 • spravidla 24-55 mmHg
Chirurgia
(Antitrombotické pančuchy)
 • tlak pri členku: 13-18 mmHg
 • pri kolene: 60-80% tlak pri členku
 • na stehne: 40-70% tlak pri členku

Plastická a estetická chirurgia
(Pomôcky na kompresiu jaziev a na zaistenie operačného výsledku)

 • žiadne špecifické kritéria
 • výrobky spravidla zodpovedajú kompresívnej triede I a II
 
Odľahčenie:
Mechanické odľahčenie veľmi namáhaných častí pohybového aparátu, napríklad úpon Achillovej šľachy môže byť odľahčený pomocou podpätenky.
Silistab Achillo

Odľahčenie preťažených alebo poškodených  štruktúr pohybového aparátu je základným  princípom  liečenia ľahkých zápalov, stavov preťaženia a počas hojenia zranení. Odľahčenie sa môže dosiahnuť priamou cestou, pričom sa sily prenesú na ortézy a dlahy, alebo nepriamo. K odľahčeniu prispievajú rozličné faktory:

 

 

 

 • obmedzenie pohybu,
 • usmernenie pohybu (mechanicky a proprioceptivne),
 • rozdelenie zaťaženia (v pohybovom aparáte alebo z pohybového aparátu na pomôcku),
 • zmenšenie svalového napätia,
 • znehybnenie,
Odľahčujúci účinok na končatiny a kĺby dosiahnuteľný pomocou ortéz sa často preceňuje. Aj pri zdanlivo úplnom odľahčení od váhy tela sa dosiahne len čiastočné odľahčenie, lebo bázické svalové napätie pretrváva a tak na kĺb pôsobí naďalej nie nepodstatný ťah svalov. Merania tlaku ukázali, že napríklad v bedrovom kĺbe sa vhodnou konštrukciou dosiahne  len 20 až 30% -né odľahčenie.

Úplné odľahčenie častí kostry je tak sotva možné a spravidla aj nepotrebné. V mnohých prípadoch sa ortopedicko-technickým zabezpečením vykoná prerozdelenie zaťaženia z postihnutých na zdravé štruktúry.

 

 

 
 
Všeobecný spôsob účinku a faktory účinku bandáží a ortéz – časť 2
Sitemap Vytlačiť stránku