Welcome to Thuasne SK  Odborné informácie  Ortopedické pomôcky  Materiály
Materiály
Kompresívne tkaniny
 
Bandáže a ortézy sa vyrábajú z elastických a neelastických materiálov. Elastické materiály môžu pri natiahnutí vykazovať kompresívny účinok. Sila kompresie závisí od vlastností materiálu, od stupňa roztiahnutia materiálu a od tvaru pod bandážou sa nachádzajúcej časti tela. Príliš tesné bandáže a ortézy vytvárajú príliš vysoký tlak a môžu viesť k obmedzeniu krvného obehu.
Vlastnosti materiálu určujú aj to, ako sa mení sila kompresie pri väčšom napínaní. Želaná kompresia sa dá docieliť rôznymi materiálmi v rôznych oblastiach tela.
 
Ploché úplety
 
Bandáže z plochého úpletu sa dajú spravidla rozoznať podľa švíku, ktoým sa spája plochý materiál do tvaru trubice. Do úpletu sa zakladá elastické vlákno, ktoré vo veľkej miere určuje kompresívne vlastnosti  materiálu.
Znaky:
 • tvarovanie priberaním a uberaním
 • rôzny počet očiek (ihlíc) v priebehu pletenia
 • kľukatý priebeh elastického vlákna v pletenine
 • potrebný švík k ukončeniu bandáže
Výhody:
 • presné prispôsobenie sa na komplikované anatomické podmienky 
Nevýhody:
 • švík
 • relatívne nákladná výroba
 • často hrubší vzhľad očiek (približne 12 – 15 očiek/palec)
Úplety pletené do kruhu
Bandáže pletené do kruhu nemajú žiadne stehy.
Kompresívne pôsobiace elastické vlákno prebieha špirálovito v úplete.
Znaky:
 • rovnaký počet očiek (ihlíc) po celej dĺžke pleteniny
 • špirálovitý priebeh elastického vlákna 
 • žiadny švík na uzavretie bandáže
Výhody:
 • rýchla automatizovaná výroba 
 • jemný vzhľad očiek (približne 24 - 28 očiek/palec)
Nevýhody:
 • počet očiek (ihlíc) sa nesmie pri pletení meniť, z toho dôvodu ohraničené možnosti prispôsobovania sa na špeciálne anatomické danosti 
Typy materiálov vzhľadom na ich správanie sa pri naťahovaní
 
Kým materiál A sa natiahne iba v malom rozpätí, aby zabezpečil požadovanú kompresiu, vykazuje materiál B podstatne väčšiu rozťažnosť. Materiál A je "krátkoťažný", materiál B je "dlhoťažný". 
Ako materiály sa používajú najmä elastické úplety a osnovné úplety. Úplet je spravidla dvojrozťažný a umožňuje tak rozťažnosť do dĺžky aj do šírky. Úplety sa môžu vyrábať pletením do kruhu alebo plochým pletením. 

Obr.: Účinok pelôt na príklade kolennej bandáže

 
Použité peloty majú byť tak usporiadané, aby zabezpečovali prenášanie sily medzi pomôckou a telom a mali by sa prispôsobiť časti tela. Musia byť formovateľné v definovanom rozsahu a tak sa prispôsobovať pohybom sa meniacemu tvaru tela. To si vyžaduje používanie elastických materiálov, schopných vrátiť sa do pôvodného tvaru. K nim patria pružinové ocele, umelé hmoty, peny a silikón.
 
Silikónové peloty
Peloty rôznych bandáží (napríklad kolenné bandáže a členkové bandáže) pozostávajú zo silikónu. Silikón je takmer neunaviteľný, nestlačiteľný  a neporózny materiál. Dá sa vyrobiť v rôznych stupňoch tvrdosti a môže byť formovaný odlievaním. Jeho vysokoelastické vlastnosti umožňujú výborný prenos síl a dobré prispôsobenie sa tvaru tela.
Nevýhodou je, že silikón nevsakuje žiadnu vlhkosť a vykazuje olejovitý povrch.
 
Obr.: Vonkajšia pelota členkovej bandáže MalleoPro

Mechanické kĺby

Pri ortopedicko-technickej starostlivosti o kĺby - najmä pri kolennom kĺbe - sa používajú rôzne mechanické kĺbové konštrukcie. Podľa konštrukcie ortézy/bandáže, použitých materiálov a indikácii majú jednotlivé typy kĺbov svoje typické oblasti využitia, ako aj výhody a nevýhody.
Všeobecné požiadavky na ortetické kĺby sa dajú zhrnúť nasledovne: 
 • správna poloha vzhľadom na ošetrovaný kĺb
 • pomoc pri uskutočňovaní možných zmien polohy fyziologickej osi
 • v danom prípade obmedzenie amplitúdy pohybu 
V závislosti od liečebných indikácii môžu byť ortetické kĺby voľne pohyblivé, čiastočne zablokované alebo úplne zablokované.
 

Obr.: ortetický kĺb GenuPro Control

 
Bandáže, ortézy a dlahy: Materiály a suroviny
Umelé hmoty 
 • Duroplast:
  Po vytvrdnutí sú makromolekuly duroplastov navzájom zosieťované. Duroplasty preto po vytvrdnutí ani opätovným zahriatím viac nezmäknú a nedajú sa viac formovať. 
 • Elastoméry:
  Elastické umelé hmoty s viac ako 100% rozťažnosťou. Rozťažnosť prírodnej gumy  dosahuje viac ako 800%. Molekuly sú len riedko slučkovito zosieťované. Príklad použitia: mäkká penová guma.
 • Epoxidové živice:
  Syntetické živice, ktoré pri tvrdnutí neuvoľňujú žiadne prchavé zložky a pritom sa takmer vôbec nescvrkávajú. Príklad použitia: odlievacia živica v ortopédii. 
 • Kaučuk:
  Východisková látka na výrobu elastomérov a gumy. Kaučuky sa rozdeľujú na prírodné kaučuky (kaučukové mlieko) a syntetické kaučuky. Príklad použitia: elastické vlákna v úpletoch bandáží a v liečebných kompresívnych pančuchách. 
 • Penová guma:
  Penová látka s uzavretými mikrobunkami na báze prírodného kaučuku. Len výnimočne termoplasticky formovateľná. Príklad použitia: výplne. 
 • Polyesterové živice:
  Polyesterové živice patria k duroplastom. Pomalé tvrdnutie s relatívne veľkým úbytkom. 
 • Silikóny:
  Podstatnou zložkou je kremík. Silikónové kaučuky sú elastické ako guma a takmer nestlačiteľné. Schopnosť nasatia vody maximálne 10%. Príklad použitia: pelotový materiál. 
 • Termoplasty:
  Termoplasty teplom mäknú a v tomto stave sa dajú formovať podľa potreby. Pri ochladzovaní sa surovina spevňuje a potom sa môže obrábať rezaním. Molekulárne reťaze nie sú zosieťované. Príklad použitia: formovateľné peloty. 
Vláknové materiály
 • Aramidové vlákna (Kevlar):
  Vysoká schopnosť príjmu energie.
 • Sklené vlákna:
  Sklené vlákna sa používajú na zosilnenie umelých hmôt. Umelé hmoty zosilnené skleným vláknom sú kompozitné materiály z kombinácie polymérov, ktoré tvoria takzvaný matrix, a v nich zahniezdených sklených vlákien. Matrixové materiály sú akrylové, epoxidové a silikónové živice. Príklad použitia: vystužovanie v ortopedickej technike. 
 • Nylon/Perlon:
  Termoplasticky formovateľné polyamidy, elastické a odolné voči unaveniu so strednou tvrdosťou. Príklad použitia: tkaniny a úplety. 
 • Uhlíkové vlákna:
  Uhlíkové vlákna sa nezískavajú z uhlia, východisková látka je najčastejčšie polyakrylnitril; scvrknutie pod vplyvom tepla. Príklad použitia: surovina pre rámové kolenné ortézy a v spojení s matrixovými materiálmi.
Sitemap Vytlačiť stránku