Welcome to Thuasne SK  Odborné informácie  Ortopedické pomôcky  Všeobecné požiadavky na ortopedické pomôcky
Všeobecné požiadavky

Bandáže a ortézy musia spĺňať určité liečebné a technické požiadavky. Ktoré z týchto požiadaviek sú podstatné a od ktorých sa dá za určitých okolností upustiť, to sa riadi podľa typu, stavby a funkcie pomôcky.

Kompresívna účinnosť
 
Sila kompresie nie ja daná. Pri väčšine kompresívnych bandáží je tlak približne 30 mmHg. Zodpovedá to hodnote kompresívnej triedy 2 u liečebných kompresívnych pančúch. Na posúdenie kompresie však majú význam aj miesto použitia a zníženie kompresie z distálnej časti na proximálnu.
Sila kompresie závisí od vlastnosti materiálu, stupňa roztiahnutia elastického materiálu a od tvaru časti tela, ktorá sa nachádza pod ním. Čím viac časť tela vyčnieva a čím menší je rádiu klenutia, o to vyšší je tlak na túto oblasť. Táto fyzikálna súvislosť bola prvýkrát opísaná Laplaceom.
 
Predchádzanie priškrtenia
 
Bandáže a ortézy majú byť vyhotovené tak, aby nedochádzalo k priškrcovaniu. Týka sa to najmä okrajov, ako aj problémových zón v kĺbových ohyboch. Tlak by mal ubúdať ako v okrajových miestach, tak aj smerom z distálneho do proximálneho konca.
 
Aby sa zabránilo priškrteniu, musí byť splnený predpoklad, že bandáž sa odmeria presne podľa pokynov výrobcu. Pri použití priveľmi malej veľkosti môže dôjsť aj pri bezchybne vyrobenej bandáži k priškrteniu.
 
Predchádzanie škodlivej akumulácii tepla
 
Teplota pod bandážou závisí od množstva faktorov. Patria k nim materiál, okolité podmienky, telesná aktivita a vylučovanie potu pacienta. Najvyššia telesná aktivita stupňuje produkciu tepla desaťnásobne v porovnaní s pokojným sedením. Niektoré bandáže sú okrem kompresívneho a podporného účinku cielene konštruované tak, aby mali zatepľovací účinok.
 
Splnenie náležitých podmienok na textilný materiál je predpokladom prijatia produktov zo zoznamu pomôcok. Vlastnosti materiálu môžu byť posudzované normovanou skúšobnou metódou (DIN EN 31092).
 
Predchádzanie akumulácii vlhkosti
 
Bandáže z textilného materiálu disponujú spravidla dostatočnou kapacitou, aby odobrali a odtransportovali vlhkosť kože. Vďaka používaniu prírodných vlákien, napríklad bavlny, a vďaka používaniu vlákien s veľkým povrchom, napríklad mikrovlákna, sa dá dosiahnuť zlepšenie absorbovania vlhkosti a príjemnejšie prostredie pre pokožku.Viacvrstvové textílie, ako napríklad Combitex od THUASNE, majú tzv. "plienkový efekt". Vlhkosť z kože odvádzajú priamo do vrchnej vrstvy, odkiaľ sa uvoľňuje ako vodná para.   
 
Dôsledky akumulácie vlhkosti
 
Pohodlnosť nosenia textílie je vysoká vtedy, keď má nízke hodnoty vlhkosti. Príjemná, suchá mikroklíma na pokožke však nie je dôležitá len ku všeobecnej  spokojnosti, ale je dôležitá aj pre pocit tepla, trenie medzi bandážou a povrchom pokožky a zabránenie poškodení a ochorení kože. S pribúdajúcou vlhkosťou je aj trenie vyššie. Tým sa zvyšuje nebezpečenstvo podráždenia kože a tvorenie pľuzgierov. 
 
Pretrvávajúca vlhká mikroklíma však môže podporovať aj choroby a poškodenie kože:
  • dermatitída z vlhkosti
  • oddeľovanie vrchnej vrstvy kože
  • zápaly kože
  • narastajúci počet mikroorganizmov
  • ľahšie mechanické poškodenie kože
  • jednoduchšie prijímanie toxických látok cez kožu
Bandáže z neoprénu, materiálu podobného gume, takmer vôbec neabsorbujú vlhkosť. Preto nie sú vhodné na dlhšie nosenie. Na časovo obmedzené športové aktivity sú však oproti tomu výborne použiteľné, pretože neoprén má aj tepelnoizolačný efekt.
 
Znášanlivosť s pokožkou 
 
Dobre znášanlivé sú materiály, ktoré neobsahujú škodlivé látky ani alergény. Tento dôkaz je možné podať takzvaným Eko-Tex Standardom 100. 
Sitemap Vytlačiť stránku