Welcome to Thuasne SK  Odborné informácie  Ortopedické pomôcky  Definícia a skupiny pomôcok
Definícia a skupiny pomôcok

Bandáže a ortézy sú ortopedicko-technické pomôcky na liečbu a prevenciu pred úrazmi a ochoreniami aktívneho a pasívneho pohybového ústrojenstva. K ortopedickým pomôckam patria hlavné skupiny bandáže, ortézy a dlahy. Slovo ortéza pochádza zo starogréckeho: orthos znamená správny alebo vzpriamený, thesis sa dá preložit ako pozícia alebo poloha.
Na prvý pohľad nie sú ortopedické pomôcky nič iné ako mechanický pomocník s vonkajším pôsobením. Primárne majú mechanický účinok a dopĺňajú, podporujú alebo zabezpečujú motorické funkcie. Napomáhajú ku kompenzácii a korigovaniu narušených alebo poškodených funkcií pohybového ústrojenstva.
Bandáže a ortézy majú dvojitý efekt: pôsobia ako pasívne mechanické pomôcky a zároveň podporujú aktívne svalové zabezpečenie kĺbov. Podporujú tak ako biomechanické, tak aj neuromuskulárne funkcie tela.
Bandáže a ortézy majú niektoré typické konštrukčné charakteristické znaky:

 • Obopínajú časti tela – spravidla jeden alebo viac kĺbov

 • Tesne priliehajú a pôsobia priamo na povrch pokožky

 

Rozdelenie pomôcok do skupín 

Rozlišovanie medzi bandážami, ortézami a dlahami nie je vždy jednoduché, pretože medzi týmito skupinami sú plynulé prechody a všeobecne uznávané názvoslovie dodnes chýba. Ani pohľad do zoznamu pomôcok neprináša vždy objasnenie, skôr niekedy ešte ďalšie zmätky.
Pomerne jednoduchá možnosť, ako dokázať rozlišovať medzi skupinami týchto pomôcok vyplýva zo zamyslenia sa nad otázkou, či a akým spôsobom ovplyvňujú pomôcky rozsah pohybu ošetrovaných kĺbov. Na základe tohto sa dá vykonať jasná separácia medzi týmito skupinami.
Funkčné rozdiely medzi jednotlivými pomôckami sú spojené s osobitým charakterom v konštrukcii a v použitých materiáloch. V skupine bandáží dominujú textilné, elastické a tvarovateľné materiály, ktoré výrazne neobmedzujú možnosti pohybu v kĺboch, pri ortézach a dlahách sa používajú často neelastické a tuhé materiály. Tieto vytvárajú určitý druh exoskeletu , ktorý je v stave prijať mechanické sily a preniesť ich na pohybové ústrojenstvo.
Z dôvodu, že obidve skupiny obsahujú konštrukčné prvky vždy tej ďalšej skupiny, je ostré rozdelenie medzi bandážami a ortézami takmer nemožné; ako základné pravidlo na vytvorenie hranice medzi týmito dvomi skupinami môže platiť:

Bandáže:

Konštrukcia bandáží je zameraná na to, aby sa vytvoril plošný, spravidla komprimujúci kontakt s pokožkou. Tento kontakt je základom proprioceptívnych, reologických, a stabilizujúcich účinkov bandáží. Cez vonkajší primárny mechanický vplyv na povrch kože sa teda vyvolávajú sekundárne vnútorné efekty. Klasická bandáž môže byť teda nahradená elastickým obväzom – v prípade potreby s vypchávkami.

Kniegelenksbandage GenuPro Activ

Na obrázku: bandáž kolenného kĺbu GenuPro Activ

Ortézy:

Konštrukcia ortéz je zameraná na to, aby sa vytvorilo definované držanie a zabezpečila odľahčenie častí pohybového ústrojenstva a usmerňovalo, obmedzovalo alebo zabraňovalo pohybu kĺbov. Z mechanickej funkcie vyplýva, že podstatné časti ortéz sa zhotovujú z pevných, rigidných matriálov, napríklad z kovov a umelých hmôt.

Sprunggelenksorthese Dynastab Dual

Na obrázku: členková (priehlavková) ortéza Dynastab Dual

Dlahy:

Dlahy slúžia na znehybnenie kĺbov. Podľa kĺbu a indikácie nasleduje znehybnenie do zadefinovanej polohy. Táto je daná už konštrukciou pomôcky alebo sa dá nastaviť.

Knie-Immobilisationsschiene Ligaflex Classic

Na obrázku: kolenná dlaha Ligaflex Classic

Hlavné skupíny ortopedických pomôcok

Bandáže Ortézy Dlahy
Vplyv na možnosť pohybu

 • Žiadne podstatné obmedzenie pohybových možností a amplitúdy pohybu

 • Usmernenie a zabezpečenie určitých pohybov
 • Selektívne zabránenie a obmedzenie zaťažujúcich alebo ohrozujúcich pohybov

 • Vylúčenie (podľa možností) všetkých podstatných pohybov v postihnutých kĺboch alebo častiach tela
Ciele liečby
 • Mobilizácia pacienta a urýchlenie priebehu hojenia
 • Zníženie bolesti
 • Skorá mobilizácia pacienta a urýchlenie priebehu liečby
 • Zabránenie a predchádzanie poškodenia zo znehybnenia
 • Odľahčenie a ochrana štruktúr
 • Zníženie bolesti
 • Odľahčenie a ochrana štruktúr
 • Vytvorenie a zabezpečenie zadefinovanej pozície
 • Zníženie bolesti
Príklady
 • Kolenné bandáže na jabĺčko
 • Kompresívne bandáže na členok
 • Kolenné ortézy usmerňujúce a zaisťujúce funkciu
 • Stabilizačné ortézy na členok
 • Znehybňujúce dlahy na kolenný kĺb
 • Znehybňujúce dlahy na členok

Zadelenie podľa konštrukčného princípu
Vychádzajúc z konštrukčného princípu a princípu pôsobenia sa dajú bandáže a ortézy rozdeliť do rôznych skupín; zo súčasného konštrukčného princípu vyplýva rozdielny rozsah ovplyvňovania funkcie kĺbu
 

Kompresívne bandáže

 • Komprimujúci účinok s nízkou vonkajšou mechanickou stabilizáciou, preto je nízke obmedzenie funkcie
 • Veľká pohyblivosť - malé znehybnenie
 • Dominuje nepriama stabilizácia ovplyvnením aktívneho svalového zaistenia kĺbov (propriocepcia) 

Na obrázku: členková bandáž MalleoPro Activ 

Bandáže a ortézy zabezpečujúce funkciu

 • Pohyblivosť ostáva zachovaná - možné selektívne znehybnenie blokovaním alebo obmedzením pohyblivosti
 • Podpora a zabezpečenie usmerňovania kĺbov mechanickými vodiacimi prvkami 
 • Možná nepriama stabilizácia ovplyvnením aktívneho svalového zabezpečenia kĺbov (propriocepcia)

Na obrázku: ortéza na usmerňovanie kolenného kĺbu GenuPro Control C

Stabilizačné ortézy (imobilizačné dlahy)

 • (pasívna) stabilizácia a čiastočné znehybnenie kĺbu mechanickými prvkami (mechanické premostenie kĺbu)
 • mobilita silne obmedzená - vysoký účinok znehybnenia

Na obrázku: kolenná imobilizačná dlaha Ligaflex Immo 20°


Sitemap Vytlačiť stránku